Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРПРОМСПЕЦМАШ" випускає: універсальні підйомні пристрої для переміщення різноманітних вантажів, машини та устаткування, будівельні збірні конструкції, посудини, що працюють під тиском, конструкції нестандартних розмірів, інші вироби з металу. Зазначена продукція виготовляється відповідно до технічних умов та державних стандартів. На підприємстві працюють висококваліфіковані спеціалісти на найсучаснішому металообробному обладнанні. Підприємство має всю необхідну дозвільну документацію для виконання проектних, виробничих та монтажних робіт.
Відео- матеріали


Послуги

Проектні роботи

Підприємство займається розробкою проектної, конструкторської та іншої технічної документації, призначеної для забезпечення будівництва та технологічних процесів, створення нових видів та зразків. В процесі проектування виконуються технічні та економічні розрахунки, схеми, графіки, пояснювальні записки, кошториси, калькуляції та описи.

Підставою для виконання проектних робіт будь-якої спрямованості є технічне завдання, котре повинно встановлювати призначення обладнання, галузь його застосування, характеристику (короткий опис), технічні вимоги, етапи розробки і терміни їх виконання, обґрунтування ефективності застосування, перелік документів, що підлягають розгляду замовником, особливості приймальних випробувань.

При розробці технічного проекту проводять роботи, що необхідні для виконання поставлених до виробу вимог і дозволяють отримати повне уявлення про конструкцію виробу, оцінити його відповідність вимогам технічного завдання, технологічність, ступінь складності виготовлення, способи пакування, можливості транспортування і монтажу на місці застосування, зручність експлуатації, доцільність і можливість ремонту тощо.

У технічний проект включають конструкторські документи передбачені технічним завданням, протоколом розгляду технічної пропозиції, ескізного проекту. При виконанні документів в електронній формі електронна структура виробу і електронна модель виробу (складальної одиниці, комплексу) створюються із ступенем деталізації, що відповідає стадії технічного проекту.

Монтаж обладнання

Підприємство проводить монтажні роботи, котрі становлять послуги зі складання обладнання, встановлення в робоче (проектне) положення, налагодження та здачу в експлуатацію (зазвичай виконуються на місці експлуатації обладнання).

Основною конструкторською документацією на основі якої проводять монтажні роботи є монтажні креслення.

Лише окремі види обладнання з відносно малими розмірами і компактною конструкцією (ручні та електричні талі, електро-і автонавантажувачі, стрілові самохідні крани, пересувні стрічкові та скребкові конвеєри тощо) прибувають на робоче місце в зібраному вигляді, і ввід їх в експлуатацію не вимагає виконання монтажних робіт. Однак багато виробів і механізмів мають велику масу і розміри і за умовами перевезення їх постачають із заводу-виготовлювача в розібраному вигляді, причому деякі з них збирають на робочому місці вперше і для введення їх в експлуатацію необхідно проведення складного комплексу монтажних робіт.

Обсяг і зміст робіт по монтажу залежать від конкретних умов їх проведення, які різноманітні внаслідок відмінностей конструкцій самих машин та умов їх застосування. В одних випадках основними за обсягом є роботи з організаційно-технічної підготовки та встановлення вантажопідіймального і транспортного устаткування, в інших — роботи зі збирання і налагодження складальних одиниць машини або такелажними роботи (пов'язані з підйомом і переміщенням обладнання).

Технічне обслуговування та ремонт

Підприємство виконує комплекси робіт по технічному обслуговуванні та ремонту всього обладнання та виробів, що пропонуються до поставки.

Надійна робота обладнання забезпечується своєчасним проведенням технічного обслуговування.

На прикладі універсальних вантажопідйомних пристроїв (площадок підйомних вантажних) пропонуємо ознайомитись зі специфікою організації та проведення комплексів робіт по технічному обслуговуванню обладнання.

Технічне обслуговування  – це комплекс робіт, операцій, необхідних для підтримки працездатності та справності підйомника. Технічне обслуговування є основним і вирішальним профілактичним заходом, покликаним забезпечити надійну роботу устаткування між плановими ремонтами.

Ремонт – це комплекс операцій, спрямованих на підтримку справності або працездатності, відновлення ресурсу технологічного обладнання в ході планових ремонтних впливів, а також усунення відмов і несправностей, що виникають у процесі експлуатації.

Планування періодичності  технічного обслуговування й ремонтів підйомної площадки залежить від пробігу обладнання та  умов експлуатації.

Облік пробігу відбувається виходячи з усередненого часу роботи – 8,0 годин на добу, 20 робочих змін , 160 годин на місяць. Проведення сервісних обслуговувань в гарантійний період не залежить від напрацьованих годин.

Важкий режим роботи підйомної площадки - характеризує запилена атмосфера й агресивне середовище в місці роботи підйомника, номінальна вантажопідйомність або тягове зусилля від 80 до 100%, тривалість включення функції підйому близько 70%.

Обслуговування  за періодичністю підрозділяються на наступні види:

Величина ремонтного циклу, від початку експлуатації площадки до капітального ремонту, встановлюється не менше 5760 годин.

Технічне обслуговування й ремонт підйомної площадки мають право робити досвідчені й кваліфіковані фахівці, забезпеченні необхідним інструментом, апаратурою й устаткуванням, якщо інше не передбачене договором („Договір на післягарантійне обслуговування”).

Щозмінне обслуговування (ЩО):

При виявлені несправностей, до їх усунення, а також перед чисткою та мийкою, зупинити роботу підйомної площадки, по можливості опустити в крайнє нижнє положення підйомну платформу, вимкнути ввідний електричний вимикач та оповістити особу  відповідальну за технічний стан підйомної площадки чи безпосереднього керівника.

Нульове технічне обслуговування (ТО-0):

Перше та друге технічне обслуговування (ТО-1, ТО-2):

Сезонне обслуговування:

Щорічне обслуговування:

Капітальний ремонт обладнання

Послуги по проведенню капітального ремонту виконуються для забезпечення або відновлення справності, а також повного або близького до повного відновлення ресурсу обладнання.

Післяремонтний ресурс має становити не менш 80% ресурсу нового обладнання.

Капітальний ремонт являє собою повне розбирання і дефектацію обладнання, ремонт всіх агрегатів, збірних одиниць, механізмів, заміна або відновлення зношених або пошкоджених деталей та вузлів, проведення зварних, слюсарно-механічних та других ремонтних робіт, відновлення захисних покрить, монтаж, автономна перевірка агрегатів, збирання обладнання та його комплексна перевірка, регулювання та випробування, обкатування.

Після проведення капітального ремонту, перед введенням в експлуатацію,  більшість типів обладнання підлягає позачерговому технічному огляду.

Будівельні роботи
         Перелік основних робіт:
- пристрій основ і фундаментів (збірних та монолітних);
- влаштування фундаментів із застосуванням паль;
- зведення, монтаж та демонтаж будинків, споруд;
- зведення металевих конструкцій.

Монтаж інженерних мереж
         Перелік основних робіт:
- монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання;
- монтаж електропостачання, електрообладнання і електроосвітлення;
- монтаж засобів автоматизації і контрольно-вимірювальних приладів.

Інші роботи підвищеної небезпеки:
- роботи у вибухопожежонебезпечних зонах;
- роботи верхолазні (виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу);
- роботи, які виконуються за допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних і будівельних підйомників